آموزش اندازه گیری پرده داخل دهانه پنجره

آموزش اندازه گیری پرده بیرون از دهانه پنجره

آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد.


اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در داخل قاب پنجره (توکار)

 

 

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: کمترین اندازه عرض قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا، میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان عرض  پرده انتخاب می نمایید.

اندازه ارتفاع (بلندی یا دارازا) پرده برابر است با: بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳ نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین  اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

 

 

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضیح: بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با: اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضیح: بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع  پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

 


پرده کرکره چوبinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده عمودی (لوردراپه)install logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده شید رومنinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

 


پرده کرکره فلزیinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده شید رولinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده حصیری بامبوinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده زبراinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده سیلوئتinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

پرده پارچه ایinstall logo آسان پرده : چگونه برای پرده جدید پنجره را اندازه گیری کنم ؟اندازه گیری پرده از این راحت و آسانتر پیدا نمیشود ، دیگر احتیاج نیست هزینه زیادی بپردازید ، با آموزش گام به گام ما در کمتر از چند دقیقه پنجره منزل و یا محیط کارتان را اندازه میگیرید ، هر آنچه شما به آن احتیاج دارید اینجا در اختیار شما قرار دارد. آموزش اندازه گیری پرده,اندازه گیری پرده,فیلم آموزش اندازه گیری پرده آموزش اندازه گیری پرده

 

http://asanpardeh.ir/w1/wp-content/uploads/2022/08/rollermeasureinside.mp4