کرکره فلزی ، آسان پرده

venetianblind_asanpardeh

کرکره فلزی ، آسان پرده ، پرده کرکره فلزی در سایزهای ۱۶ ،۲۵ ،۵۰ میل تولید میشود